Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Produkty

Geomatic Software Solutions specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie nieruchomościami oraz ogólnie rozumianą infrastrukturą przedsiębiorstwa.

Dumą firmy jest rozwój autorskiego oprogramowania z rodziny Geosolutions.

Nasze produkty cechuje:

• dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta,

• modułowość pozwalająca na rozwijanie systemu zgodnie z rozwojem firmy,

• możliwość pełnej wymiany danych z innymi systemami i instytucjami, 

• baza danych integrująca wszystkie dane graficzne i opisowe,

• natychmiastowa dostępność u każdego użytkownika do uaktualnionych danych w systemie,

• możliwość elastycznego definiowania ról w systemie i przypisywania użytkowników,

• wielostanowiskowość,

• zgodność z obowiązującym stanem prawnym, standardami technicznymi i wymogami INSPIRE,

• łatwość obsługi,

• minimalne wymagania sprzętowe i brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Wraz z rodziną rozwiązań Geosolutions, firma oferuje profesjonalne usługi wdrożeniowe realizowane przez zatrudnionych konsultantów. Prace wdrożeniowe obejmują pomoc w definiowaniu elementów modyfikowalnych oprogramowania, ustalenia praw dostępu do poszczególnych elementów, standardowe szkolenia w zakresie użytkowania oprogramowania, instalację oprogramowania oraz pomoc w jego eksploatacji.

Firma zapewnia:

  • wsparcie w fazie wyboru technologii dostosowanej do indywidualnej specyfiki firmy,
  • wykonanie specjalistycznych aplikacji branżowych,
  • zintegrowanie procesów, systemów i aplikacji,
  • kompleksowy i profesjonalny serwis podczas eksploatacji systemów.

Firma oferuje również współpracę w zakresie outsourcingu specjalistów posiadających wyżej wymienione kompetencje.