Aktualności

Portal mapy akustycznej w Radomiu

2012-05-07

Firma Geomatic Software Solutions zaprojektowała i wdrożyła portal mapy akustycznej dla miasta Radomia. Portal pozwala na interaktywne przeglądanie danych geograficznych związanych z imisją i emisją hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego, wyszukiwanie adresów i drukowanie map...

Rozwiązania Geosolutions dla RZGW Szczecin

2012-04-30

W ramach projektu „Bilans dynamiczny dla potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania z wód zlewni rzeki Iny” stworzona zostanie aplikacja umożliwiająca symulację ilościową i jakościową zasobów wód powierzchniowych i podziemnych...

System Informacji Geologiczno-Przestrzennej

2012-03-30

Zakończone zostały prace nad Systemem Informacji Geologiczno-Przestrzennej w ramach projektu „Cyfrowy model wgłębnej budowy geologicznej dla jednostek administracyjnych gmin Brzeg Dolny i Miękinia w skali 1:10000 – pilotażowy System Informacji Geologiczno-Przestrzennej”...

Geosolutions Network w Toruńskiej Energetyce CERGIA S.A.

2011-12-20

Zakończone zostało pomyślnie wdrożenie systemu Geosolutions Network w Toruńskiej Energetyce CERGIA S.A...

Rozwiązania Geosolutions dla portalu mapy akustycznej w Rzeszowie

2011-10-01

Serwer danych przestrzennych GeoSolutions MapServer został wybrany jako serwer map dla portalu mapy akustycznej miasta Rzeszowa...