Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

POR

Geosolutions POR to system wspomagający zarządzanie Operacyjnym Planem Ratownictwa w przedsiębiorstwie. Ewidencjonuje m.in. takie elementy planu jak:
  • obiekty, urządzenia techniczne i składowiska,
  • miejsca występowania substancji niebezpiecznych oraz wewnętrznych dróg ich transportu,
  • przeznaczenie terenów przyległych z określeniem liczby zagrożonych osób na terenie objętym przewidywanym zasięgiem awarii,
  • instalacje technologiczne, w tym podziemne, ze wskazaniem kierunku ruchu mediów lub ścieków, naziemne linie elektroenergetyczne z zaznaczeniem rozdzielni i transformatorów, zbiorniki i cieki wód powierzchniowych ze wskazaniem kierunku ich spływu,
  • drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe z zaznaczeniem wjazdów na teren zakładu,
  • drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórki dla ewakuowanych, docelowe rejony ewakuacji,
  • dostęp do budynków, wjazdy i dojazdy do źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodnego,
  • miejsca utrudnień w ruchu pojazdów na terenie zakładu, w szczególności przejazdy przez tory kolejowe, lokalne zwężenia przejazdów, estakady i mosty,
  • strefy zagrożenia wybuchem.

System umożliwia także wyświetlanie elementów typowych dla Planu Ratownictwa na tle aktualnej treści mapy zasadniczej zakładu, dołączanie zeskanowanych planów pomieszczeń wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji oraz szybkie wyszukiwanie lokalizacji elementów technicznych, m.in. hydrantów, czujek, wyłączników prądu, w 3D modelach budynków i budowli.